Đổi Server Nếu Không Load Được:
SV #1 SV #2

Bị quay lén cảnh địt nhau lúc nào không hay